Kan een erfrecht advocaat helpen om de legitieme portie te verkijgen

Kan een erfrecht advocaat helpen om de legitieme portie te verkijgen

Een erfrecht advocaat kan zeker helpen om de legitieme portie te verkrijgen. Maar wat is de legitieme portie precies en waarom zou je deze willen verkrijgen? In dit artikel zal ik uitleggen wat de legitieme portie is, wanneer je hier aanspraak op kunt maken en hoe een erfrecht advocaat je hierbij kan helpen.

Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is een wettelijk recht dat kinderen hebben om een deel van de erfenis van hun ouder(s) te ontvangen. Het gaat hier om een geldbedrag ter grootte van de helft van het erfdeel waar de kinderen volgens de wet recht op hebben. De legitieme portie is bedoeld om te voorkomen dat ouders hun kinderen onterven en zo alle bezittingen aan andere erfgenamen of derden nalaten.

Wanneer heb je recht op de legitieme portie?

Je hebt recht op de legitieme portie als je een kind bent van de overledene. Dit geldt niet alleen voor biologische kinderen, maar ook voor geadopteerde kinderen. Als je echter als stiefkind bent opgegroeid en er geen adoptie heeft plaatsgevonden, heb je geen recht op de legitieme portie.

Er zijn echter situaties waarin je geen recht hebt op de legitieme portie, namelijk:

  • Als je zelf hebt ingestemd met onterving, bijvoorbeeld door het tekenen van een testament waarin je afziet van je recht op de legitieme portie.
  • Als je door je eigen schuld bent vervallen van het recht op de legitieme portie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je je ouder(s) ernstig hebt mishandeld of verwaarloosd.

Hoe kan een erfrecht advocaat helpen om de legitieme portie te verkrijgen?

Als je denkt recht te hebben op de legitieme portie, maar deze niet krijgt uitgekeerd, kan een erfrecht advocaat je hierbij helpen. De advocaat kan je bijvoorbeeld adviseren over de juridische mogelijkheden en risico’s van het claimen van de legitieme portie. Ook kan de advocaat je helpen om bewijs te verzamelen om je claim te onderbouwen.

Als er sprake is van onterving, kan een erfrecht advocaat je bijstaan in een procedure om alsnog de legitieme portie te verkrijgen. De advocaat kan hierbij helpen bij het opstellen van een claimbrief en het voeren van onderhandelingen met de andere erfgenamen of de executeur van de nalatenschap. Als deze onderhandelingen niet tot een oplossing leiden, kan de advocaat je bijstaan in een gerechtelijke procedure om de legitieme portie alsnog te verkrijgen.

Het is echter goed om te realiseren dat een gerechtelijke procedure om de legitieme portie te verkrijgen vaak emotioneel belastend kan zijn. Ook brengt dit vaak hoge kosten met zich mee, omdat er meestal deskundigen moeten worden ingeschakeld om de hoogte van de legitieme portie te berekenen. Een erfrecht advocaat kan je echter wel helpen om deze procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Kan een erfrecht advocaat helpen om de legitieme portie te verkijgen
Schuiven naar boven